Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

10-11-12.05.2023 HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHA TRANG KHÁNH HÒA