Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa

24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

058.3513.315 - 0919.984.579

moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

Ý kiến khách hàng