Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

Giới Thiệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa kính mong được kết nối với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên toàn quốc có nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực liên quan đến An toàn lao động - Vệ sinh lao động và Quan trắc môi trường lao động. Góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm thiểu tối đa các nguy cơ có thể gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Chi tiết

Lĩnh vực hoạt động

KIỂM ĐỊNH TẠI KHÁNH HÒA

KIỂM ĐỊNH TẠI KHÁNH HÒA

Các Doanh nghiệp sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có trong Danh mục máy móc thiết bị phải kiểm định có trách nhiệm thông báo nhu cầu kiểm định lần đầu, định kỳ hoặc bất thường các đối tượng kiểm định đến đơn vị kiểm định bằng văn bản, dữ liệu điện tử và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan cung cấp cho đơn vị kiểm định để thực hiện việc kiểm định và khai báo với Sở LĐTBXH tại địa phương vể việc sử dụng máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt thuộc quản lý của Bộ LĐTBXH.

Chi tiết
HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN VÀ NGHIỆP VỤ CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG-HUẤN LUYỆN AN TOÀN ,VỆ SINH LAO ĐỘNG( HẠNG C)

HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN VÀ NGHIỆP VỤ CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG-HUẤN LUYỆN AN TOÀN ,VỆ SINH LAO ĐỘNG( HẠNG C)

Chương trình đào tạo được Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm biên soạn và giảng dạy theo Nghị định số 44/2016/NĐ - CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2016 Và Nghị định 140/2018 NĐ- CP Ngày 08/10/2018 của Chính phủ có hiệu lực Ngày 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2016/ NĐ-CP.

Chi tiết
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Công ty chúng tôi với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu nhiệt huyết và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động...Đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgonomy

Chi tiết

Đối tác chiến lược

Môi trường lao động khánh hòa
Môi trường lao động khánh hòa
Môi trường lao động khánh hòa
Môi trường lao động khánh hòa
Môi trường lao động khánh hòa
Môi trường lao động khánh hòa