Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

TUYỂN DỤNG

TUYEN DỤNG NHAN VIEN

Công ty đang cần tuyển dụng 02 Thạc sĩ môi trường

CHI TIẾT