Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

TIN TỨC

17/09/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

CHI TIẾT

07/09/2020 huấn luyện sơ cấp cứu tại Khu công nghiệp Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện sơ cấp cứu tại Khu công nghiệp Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa

CHI TIẾT

28/08/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Phan Rang - Tháp Chàm

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Phan Rang - Tháp Chàm

CHI TIẾT

27/08/2020 Huấn luyện sơ cấp cứu tại công ty Pháo Sáng - Phan Rang - Tháp Chàm

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện sơ cấp cứu tại Phan Rang - Tháp Chàm

CHI TIẾT

08/08/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh

CHI TIẾT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10« »