Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

TIN TỨC

04/07/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Ninh Hòa - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Ninh Hòa - Khánh Hòa.

CHI TIẾT

27-28/06/2020, Huấn luyện ATVSLĐ tại Nha Trang - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Nha Trang

CHI TIẾT

24/06/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Cam Ranh

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa quan trắc tại Cam Ranh

CHI TIẾT

17/06/2020 Huấn luyện AT,VSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Ngày 17/06/2020, Công ty TNHH Dich Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa đã huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

CHI TIẾT

10/06/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tai Cam Ranh - Khánh Hòa

Ngày 10/06/2020, Công ty TNHH Dịch vụ môi trường lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh.

CHI TIẾT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10« »