Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

TIN TỨC

24/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ và QTMTLĐ tại Canh Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ và QTMTLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa.

CHI TIẾT

20/12/2019 Huấn luyện sơ cấp cứu cho doanh nghiệp nước ngoài tại Diên Khánh - Khánh Hòa.

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện sơ cấp cứu cho doanh nghiệp nước ngoài tại Diên Khánh - Khánh Hòa.

CHI TIẾT

19/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại công trình xây dựng Nha Trang - Khánh Hòa.

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa đã huấn luyện ATVSLĐ tại công ty xây dựng Nha Trang - Khánh Hòa.

CHI TIẾT

07/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại TP Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại TP Cam Ranh - Khánh Hòa

CHI TIẾT

01/02/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại khu công nghiệp Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Lâm - Khánh Hòa

CHI TIẾT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10« »