Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

TIN TỨC

23/05/2020 Huấn luyện ATVSLĐ công nhân công trình xây dựng tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa.

CHI TIẾT

19/05/2020 Huấn luyện AT,VSLĐ tại Suối Dầu - Huyện Diên Khánh - Nha Trang - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Suối Dầu - Huyện Diên Khánh - Nha Trang - Khánh Hòa.

CHI TIẾT

10/05/2020 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Khu công nghiệp Đắc Lộc - Nha Trang - Khánh Hòa

Huấn luyện ATVSLĐ tại Khu công nghiệp Đắc Lộc - Nha Trang - Khánh Hòa

CHI TIẾT

10/03/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Nha Trang - Khánh Hòa

Quan trắc môi trường lao động tại Nha Trang - Khánh Hòa

CHI TIẾT

01/03/2020 Huấn luyện AT,VSLĐ tại khu công nghiệp Đắc Lộc - Nha Trang

Huấn luyện ATVSLĐ cho các đơn vị tại khu công nghiệp Đắc Lộc - Nha Trang

CHI TIẾT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10« »