Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

TIN TỨC

Ngày 26/10/2019, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa đã huấn luyện ATVSLĐ (an toàn vệ sinh lao động) tại thành phố Nha Trang.

Ngày 26/10/2019, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa đã huấn luyện ATVSLĐ (an toàn vệ sinh lao động) tại thành phố Nha Trang.

CHI TIẾT

01/10/2019 Huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ, nhân viên Công ty CP Khai thác Bến xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa đã huấn luyện ATVSLĐ cho Công ty CP Khai thác Bến xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa.

CHI TIẾT

04/09/2019 Hoàn thành lớp huấn luyện giảng viên nguồn năm 2019

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa đã tổ chức lớp huấn luyện giảng viên nguồn năm 2019

CHI TIẾT

03/09/2019 Huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Ngọc Quyên Thành phố Nha Trang

Ngày 08/09/2019, huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ, giáo viên trường mầm non Ngọc Quyên Nha Trang.

CHI TIẾT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10« »