Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

TIN TỨC

14/10/2020 huấn luyện ATVSLĐ tại công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại 24 Bạch Đằng - TP Nha Trang

CHI TIẾT

06/10/2020 huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa đã huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

CHI TIẾT

30/09/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại TP Nha Trang - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại TP Nha Trang.

CHI TIẾT

28/09/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa thực hiện quan trắc tại Cam Ranh.

CHI TIẾT

17/09/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

CHI TIẾT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10« »