Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

Ngày 15/10/2019, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa đã huấn luyện ATVSLĐ (an toàn vệ sinh lao động) tại thành phố Nha Trang.

Tin liên quan

04/07/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Ninh Hòa - Khánh Hòa

04/07/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Ninh Hòa - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Ninh Hòa - Khánh Hòa.

Chi tiết
27-28/06/2020, Huấn luyện ATVSLĐ tại Nha Trang - Khánh Hòa

27-28/06/2020, Huấn luyện ATVSLĐ tại Nha Trang - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Nha Trang

Chi tiết
24/06/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Cam Ranh

24/06/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Cam Ranh

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa quan trắc tại Cam Ranh

Chi tiết