Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

28/08/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Phan Rang - Tháp Chàm

Tin liên quan

30/09/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại TP Nha Trang - Khánh Hòa

30/09/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại TP Nha Trang - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại TP Nha Trang.

Chi tiết
28/09/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Cam Ranh - Khánh Hòa

28/09/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa thực hiện quan trắc tại Cam Ranh.

Chi tiết
17/09/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

17/09/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Chi tiết