Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

24/06/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Cam Ranh

Tin liên quan

23/07/2020 huấn luyện ATLĐ và quan trắc môi trường tại Cam Ranh - Khánh Hòa

23/07/2020 huấn luyện ATLĐ và quan trắc môi trường tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyên ATLĐ và quan trắc môi trường tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Chi tiết
20/07/2020 Huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động tại Cam Ranh - Khánh Hòa

20/07/2020 Huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện sơ cấp cứu tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Chi tiết
18/07/2020 Huấn luyện  an toàn lao động cho nhóm 3 tại Cam Ranh - Khánh Hòa

18/07/2020 Huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3 tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATLĐ cho nhóm 3 tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Chi tiết