Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

23.12 QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐÔNG TAI PHÚ YÊN

quan trắc môi trường lao đông và đánh giá tâm sinh lý lao đông 

12 yếu tố đánh giá tâm sinh lý lao đông :

 1. Mức tiêu hao năng lượng cơ thể
 2. Biến đổi tim mạch và hô hấp khi làm việc
 3. Mức chịu tải của cơ bắp khi làm việc:
 4. Vị trí, tư thế lao động và đi lại trong khi làm việc
 5. Nhịp điều cử động, số lượng động tác trong 1 giờ
 6. Mức đơn điệu của lao động trong sản xuất dây truyền
 7. Căng thẳng thị giác
 8. Độ căng thẳng chú ý và mệt mỏi thần kinh
 9. Mức gánh tải thông tin: số tín hiệu tiếp nhận trong một giờ (chỉ đánh giá các công việc trong ngành cơ yếu, bưu điện viễn thông, tin học
 10. Mức hoạt động não lực khi làm việc
 11. Mức căng thẳng thần kinh tâm lý trong tiến trình ca
 12. Chế độ lao động


Tin liên quan

02/12/2020 Huấn Luyện ATVSLĐ

02/12/2020 Huấn Luyện ATVSLĐ

Huấn Luyện Nhóm 3 tại Nha Trang Khánh Hòa

Chi tiết