Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

23/05/2020 Huấn luyện ATVSLĐ công nhân công trình xây dựng tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Tin liên quan

04/07/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Ninh Hòa - Khánh Hòa

04/07/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Ninh Hòa - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Ninh Hòa - Khánh Hòa.

Chi tiết
27-28/06/2020, Huấn luyện ATVSLĐ tại Nha Trang - Khánh Hòa

27-28/06/2020, Huấn luyện ATVSLĐ tại Nha Trang - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Nha Trang

Chi tiết
24/06/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Cam Ranh

24/06/2020 Quan trắc môi trường lao động tại Cam Ranh

Công ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Lao Động Khánh Hòa quan trắc tại Cam Ranh

Chi tiết