Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

22/11/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại Khánh Hòa

Tin liên quan

07/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại TP Cam Ranh - Khánh Hòa

07/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại TP Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại TP Cam Ranh - Khánh Hòa

Chi tiết
01/02/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại khu công nghiệp Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa

01/02/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại khu công nghiệp Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Lâm - Khánh Hòa

Chi tiết
18/11/2019 Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện AT,VSLĐ tại Nha Trang

18/11/2019 Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện AT,VSLĐ tại Nha Trang

Ngày 18/11/2019 Công ty TNHH Môi trường Lao động Khánh Hòa đã huấn luyện ATVSLĐ tại Nha Trang

Chi tiết