Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

07/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại TP Cam Ranh - Khánh Hòa

Tin liên quan

24/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ và QTMTLĐ tại Canh Ranh - Khánh Hòa

24/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ và QTMTLĐ tại Canh Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ và QTMTLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa.

Chi tiết
20/12/2019 Huấn luyện sơ cấp cứu cho doanh nghiệp nước ngoài tại Diên Khánh - Khánh Hòa.

20/12/2019 Huấn luyện sơ cấp cứu cho doanh nghiệp nước ngoài tại Diên Khánh - Khánh Hòa.

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện sơ cấp cứu cho doanh nghiệp nước ngoài tại Diên Khánh - Khánh Hòa.

Chi tiết
19/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại công trình xây dựng Nha Trang - Khánh Hòa.

19/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại công trình xây dựng Nha Trang - Khánh Hòa.

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa đã huấn luyện ATVSLĐ tại công ty xây dựng Nha Trang - Khánh Hòa.

Chi tiết