Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

07/12/2019 Huấn luyện ATVSLĐ tại TP Cam Ranh - Khánh Hòa

Tin liên quan

17/09/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

17/09/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Chi tiết
07/09/2020 huấn luyện sơ cấp cứu tại Khu công nghiệp Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa

07/09/2020 huấn luyện sơ cấp cứu tại Khu công nghiệp Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện sơ cấp cứu tại Khu công nghiệp Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa

Chi tiết
28/08/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Phan Rang - Tháp Chàm

28/08/2020 Huấn luyện ATVSLĐ tại Phan Rang - Tháp Chàm

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa huấn luyện ATVSLĐ tại Phan Rang - Tháp Chàm

Chi tiết