Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG THÁNG 6. 2022

Công ty TNHH Môi Trường Lao Động Khánh Hòa
Cần tuyển dụng : Nhân viên kỹ thuật thực hành điều dưỡng
Số lượng : 01
Yêu cầu đối với chức danh công việc : Khả năng thuyết trình thực hành .vi tính. Sẽ được đào tạo thêm khi nhận việc+ một số việc kiêm nhiệm sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Tốt nghiệp các ngành nghề liên quan : điều dưỡng / y sĩ .....
♦ Thu nhập, điều kiện làm việc và các chế độ khác:
1. Mức lương: Trao đổi khi phỏng vấn.
2. Điều kiện - chế độ làm việc: Làm việc giờ hành chính
3. Phúc lợi :
- BHXH, nghỉ tuần, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ cơm trưa
- Chính sách phúc lợi, hiếu hỉ, sinh nhật,…..
♦ Nơi nhận hồ sơ:
Nhận hồ sơ trực tiếp tại văn phòng công ty TNHH DV Môi Trường, Lao Động, Khánh Hòa. 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa.
Số điện thoại: 02583.513.315
Ms. Hòa -037.4567.825
Hoặc qua email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com