Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

HUẤN LUYỆN ATVLĐ SƠ CẤP CỨU DIÊN KHÁNH NGÀY 21-22.10.2022