Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258.3513.315 - 0919.984.579 Email: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

25/11/2020 Huấn luyện 2 lớp ATVSLĐ


Tin liên quan

02/12/2020 Huấn Luyện ATVSLĐ

02/12/2020 Huấn Luyện ATVSLĐ

Huấn Luyện Nhóm 3 tại Nha Trang Khánh Hòa

Chi tiết